Chào bạn! Bạn ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng, chúng tôi sẽ lên đơn hàng và gửi tới bạn trong 3-5 ngày làm việc!